Aby przystąpić do Stowarzyszenia należy zgodnie ze statutem złożyć do Zarządu deklarację członkowską, której wzór dostępny jest w poniższej zakładce.

Do uzyskania członkostwa niezbędne jest uzyskanie rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia.

O przyjęciu decyduje Zarząd w formie uchwały.

Proszę wydrukować, wypełnić i dostarczyć do trenera.