Aby przystąpić do Stowarzyszenia należy złożyć do Zarządu deklarację członkowską oraz podpisany regulamin. Wzór dostępny jest w poniższym linku.
O przyjęciu decyduje Zarząd w formie uchwały.
Proszę wydrukować, wypełnić i dostarczyć do trenera.