Standardy ochrony

Standardy ochrony małoletnich to zbiór zasad i praktyk mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony praw dzieci i młodzieży. Są one opracowywane i wdrażane przez różne instytucje, organizacje oraz podmioty prawne w celu ochrony przed wszelkimi formami przemocy, zaniedbania, wykorzystywania, dyskryminacji oraz zapewnienia odpowiednich warunków do rozwoju.

Standardy te są ważne nie tylko w kontekście indywidualnym, chroniąc konkretne dzieci przed krzywdą, ale również w skali społecznej, przyczyniając się do budowania bezpieczniejszego i bardziej wspierającego środowiska dla wszystkich dzieci. Poniżej przestawiamy Państwu nasze standardy oraz procedury opracowane w myśl dobro dzieci jest najważniejsze.

standardy ochrony małoletnich