„Dzieci są stałym przedmiotem naszej troski. Staramy się zapewnić im bezpieczeństwo i właściwą opiekę Dbamy o ich zdrowie i dobre samopoczucie. Czasami jednak wysiłki te przynoszą efekty nie do końca korzystne. Nadmierna troska o dziecko może doprowadzić do tego, że będzie ono odizolowane od rówieśników, mało samodzielne i zamknięte w sobie.” dr hab. prof. nadzw. Edward Wlazło, AWF we Wrocławiu (więcej…) Obozy piłkarskie, czy półkolonie mogą i przeciwdziałają takiemu właśnie zachowaniu. Dziecko trzymane pod „kloszem”, które ogarnięte jest nadmierną kontrolą i troską staje się odosobnione względem rówieśników (symptom wyalienowania). Przynosi to skutek odwrotny niż zamierzony. Uczucie samotności, odrzucenia ze strony kolegów i koleżanek, doprowadza do braku akceptacji ze strony otaczającego środowiska, a to w końcu do braku akceptacji samego siebie ze strony dziecka. Atuty wyjazdów na obozy piłkarskie należy zasadniczo upatrywać w dwóch aspektach: sportowym i wychowawczym. Oba czynniki są tutaj niezmiernie ważne, ale wydaje się, że bardziej istotnym uwagi jest czynnik wychowawczy.

1. ASPEKT SPORTOWY

a) Możliwość przeprowadzenia 12-14 jednostek treningowych w ciągu tygodnia + zajęcia na basenie równoznaczne są z dwoma miesiącami treningów.

b) Stała liczba uczestników treningów pozwala na większą efektywność zajęć.

c) Doskonalenie swoich umiejętności w sposób bardziej efektywny – dzięki dużej ilości jednostek treningowych w krótkim czasie można się skupić na jednej, dwóch cechach do kształtowania.

d) Wszystkie aspekty związane z podnoszeniem zdrowia i prewencji przeciwko chorobom („Atuty uprawiania piłki nożnej”).

2. ASPEKT WYCHOWAWCZY

a) Samodzielność, zaradność, umiejętność poradzenia sobie w nowej sytuacji, nauka nowych zachowań, reakcja na nowe bodźce – podczas pobytu na obozie zawodnicy uczą się nie tylko nowych umiejętności „czysto” piłkarskich, ale przede wszystkim uczą radzenia sobie w codziennych sytuacjach wymagających choćby odrobinę własnego wysiłku bez pomocy osoby dorosłej. Zawodnik musi samodzielnie decydować w wielu sprawach i dbać o siebie i swoje bezpieczeństwo Często Rodzice nie dopuszczają możliwość, aby dziecko wykonało coś w sposób samodzielny, z różnych względów (np. nie są wystarczająco cierpliwi), ale przecież każdy maleńki sukces dziecka dostarcza obu stronom (zarówno dzieciom jak i Rodzicom) ogromną radość!!! Nasi podopieczni uwielbiają, gdy rozwiążą samodzielnie nawet najmniejszy problem. Tutaj nie chodzi tylko o umycie się, przebranie, zasznurowanie butów, ale o nowo poznane sytuacje, zawodnicy są „atakowani” przez różnego rodzaju bodźce, poznaje nowe zachowania swoje, ale i również rówieśników. Uczy się zaradności w taki sposób, zapisuje to wszystko w pamięci a później wykorzystuje to wszystko w życiu. To jest często dla nie jednego uczestnika obozu „szkoła życia”.

b) Integracja – kształtowanie tej dyspozycji w takiej dyscyplinie, jaką jest piłka nożna jest jedną z najważniejszych cech. Wspólne przeżycia, radości, smutki, zwycięstwa, porażki stanowią podstawę do dobrej, miłej i niezapomnianej atmosfery stworzonej przez samych uczestników. Dzięki dobrej integracji całej grupy kształtujemy m.in. umiejętności pracy w grupie (w piłce nożnej jest to cecha nieodzowna), zdolności negocjacyjne (umiejętność niezwykle potrzebna w dzisiejszych czasach), zdobywanie nowych przyjaciół (dziecko staje się bardziej śmiałe, chętniej wyraża swoje opinie), otwieranie się na ludzi (zdolność ważna w poznawaniu nowych rówieśników, pozwalająca na bardziej szczerą i bez kłamstw rozmowę).

c) W aspekcie samodzielności – wydawanie w sposób przemyślany pieniędzy. Samodzielnie kontroluje stan swojego kieszonkowego (musi nauczyć się planować i przewidywać wydatki). Często zarządzanie własnymi środkami przez dzieci jest nie racjonalne i pozbawione jakiegokolwiek sensu. Samodzielne wyjazdy, takie jak na obóz pozwalają na nauczanie się dysponowania własnymi pieniędzy w sposób zorganizowany i przemyślany. Jest to dobra nauka w kształtowaniu takiej cechy jak oszczędność.

d) Poznaje życie inne niż w rodzinie – czyli życie w większej grupie rówieśników – poznaje zasady, uczy się rozwiązywać konflikty, nawiązuje znajomości i przyjaźnie. Dziecko odkrywa, że nie tylko istnieje życie przy Rodzicach, ale przede wszystkim spotyka się z sytuacjami do tej pory nieznanymi. Dzięki temu poznaje zasady i metody na rozwiązanie powstałych problemów.

e) Pobyt na obozie obok wypoczynku i podniesienie poziomu sportowego umożliwia przeżycie interesujących przygód (np. wycieczki krajoznawcze połączone z zabawami i grami terenowymi), a także poznanie i zwiedzenie zabytkowych miejsc i pięknych okolic – aspekt kulturowy.

f) Radzenia sobie ze swoimi emocjami: tęsknotą za rodzicami, smutkiem. Bardzo ważna cecha, która kształtowana jest już od pierwszych i często do ostatnich minut obozu. Każde dziecko odizolowane od Rodziców reaguje w swój, niepowtarzalny sposób. Niektórzy będą bez przerwy myśleć i tęsknić za Mamą czy Tatę, inni zaś nie zauważą w ogóle nieobecności Rodziców. Wszystko to zależy od samodzielności dziecka i jego cech charakteru. Obozy pozwalają na nauczanie umiejętności radzenia sobie w trudnych chwilach bez udziału tych najważniejszych osób w życiu młodego człowieka.

g) Kształtowanie wszystkich pozytywnych cech osobowości – „Atuty uprawniania piłki nożnej”.

„Obóz sportowy to także znakomita okazja do lekcji koleżeństwa, integracji, współpracy, życzliwości, a czasami również wytrwałości, hartu ducha, samodzielności i odporności.” 

dr hab. prof. nadzw. Edward Wlazło, AWF we Wrocławiu